امید طاری فرد

درباره

متولد سال 1358 در تهران. دیپلم رشته هنرهای تجسمی از هنرستان صدا و سیما. فارق التحصیل رشته عکاسی ازدانشگاه آزاد واحد هنر و معماری.

برگزیده سه دوره دوسالانه عکس دوره های نهم، دهم و یازدهم

برگزیده سه دورهجایزه عکس کاوه گلستان

برگزیده دوره دوم و دیپلم افتخارچهارمین دوره جشنواره عکسهای دریایی ایران

برگزیده سومین دوره جشنواره عکس دانشگاه آزاد (www.chiilick.com)

concorsoforno.it   برگزیده سال 2010 شماره 191

برگزاری نمایشگاه خون دو رنگ به همراه محمد رضا شریف زاده در گالری دریابیگی در اردیبهشت 1380

برگزاری نمایشگاه گروهی در گالری آتبین، زمستان  1380

برگزاری نمایشگاه انفرادی در گالری نیکول، مهر 1384

برگزاری نمایشگاه گروهی گالری نیکول، دی ماه 1385

برگزاری نمایشگاه گروهی در گالری آرته، تیر ماه سال 1392